W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2024 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

Zarząd Stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ul. Henryka Dąbrowskiego 39, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000398696, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbędzie się 03 CZERWCA 2024 roku o godzinie 17:30 w siedzibie Stowarzyszenia w Centrum Szkolenia Młodzieży tj. strzelnicy w Tychach przy ul. H. Dąbrowskiego 39.

 

Prosimy o obecność wszystkich członków Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

W przypadku braku quorum zostanie ogłoszona przerwa i obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się w drugim terminie tj. o godzinie 18:00. Podstawa prawna: § 39 i § 46 Statutu Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

                                                 

       

Porządek Obrad

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Stowarzyszenia Tyskie Lwy

w dniu 3 czerwca 2024 roku

                                                              

 

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego przez przedstawiciela Zarządu.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.

 4. Wybór Sekretarza/Protokolanta Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.

 5. Wybór Przewodniczącego i Członków Komisji Skrutacyjnej.

 6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.

 7. Przyjęcie porza?dku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.

 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2023.

 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2023.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2023.

 11. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 13. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Tyskie Lwy