W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2023 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

Zarząd Stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ul. Henryka Dąbrowskiego 39,

zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000398696, zawiadamia o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, które odbędzie się 31 maja 2023 roku

o godzinie 17:30 na Stadionie Zimowym w Tychach przy ul. Gen. de Gaulle'a 2 w SALI KONFERENCYJNEJ.

 

Prosimy o obecność wszystkich członków Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

W przypadku braku quorum zostanie ogłoszona przerwa i obrady rozpoczną się w drugim terminie o godzinie 18:00. Podstawa prawna: § 39 i § 46 Statutu Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

 

Porządek Obrad

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

Członków Stowarzyszenia Tyskie Lwy

w dniu 31 maja 2023 roku

 

 

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przez przedstawiciela Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 4. Wybór Sekretarza/Protokolanta Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 5. Wybór Przewodniczącego i Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały przeznaczenia zysku za rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2022.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Tyskie Lwy