W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

06.06.2022 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

 

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

Zarząd Stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ul. Henryka Dąbrowskiego 39,

zarejestrowanego w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000398696, zawiadamia o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, które odbędzie się 21 czerwca 2022 roku

o godzinie 18:00 "U Przewoźnika", al. Piłsudskiego 14, 43-100 Tychy.

 

W przypadku braku quorum zostanie ogłoszona przerwa i obrady rozpoczną się w drugim terminie o godzinie 18:30. Podstawa prawna: § 39 i § 46 Statutu Stowarzyszenia Tyskie Lwy.

 

 

Porządek Obrad

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

Członków Stowarzyszenia Tyskie Lwy

w dniu 21 czerwca 2022 roku

 

 

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przez przedstawiciela Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 4. Wybór Sekretarza/Protokolanta Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 5. Wybór Przewodniczącego i Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2021.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Tyskie Lwy