W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2020 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

 

 

 

 

   Szanowni Państwo!!! Członkowie Stowarzyszenia Tyskie Lwy!!!   

 

 

 

 

   

   Zarząd Stowarzyszenia Tyskie Lwy z siedzibą w Tychach przy ul. Henryka Dąbrowskiego 39, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000398696, informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2020 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Tychach, przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 39.

 

W przypadku braku quorum zostanie ogłoszona przerwa i obrady rozpoczną się w drugim terminie o godzinie 18:30. Podstawa prawna: § 39 i § 46 Statutu Stowarzyszenia Tyskie Lwy. Porządek zgromadzenia i materiały sprawozdawcze przesłane zostaną pocztą elektroniczną. 

 

 

 

Porządek Obrad 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Stowarzyszenia Tyskie Lwy,

w dniu 19 czerwca 2020 roku.

 

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego przez przedstawiciela Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. 
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór sekretarza/protokolanta Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego . 
 5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały Rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2019
 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2019
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały Rocznego sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Tyskie Lwy za rok 2019
 10. Wybór Przewodniczącego i Członków Komisji Skrutacyjnej w związku z wyborami na nową kadencję Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 11. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy
 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
 13. Wniosek Zarządu o rozwiązanie Stowarzyszenia w przypadku gdy nie zostanie wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna
 14. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
 15. Podjęcie decyzji o wyborze likwidatora / komisji likwidacyjnej przez podjęcie uchwały o wyborze likwidatora / komisji likwidacyjnej
 16. Podjęcie decyzji o przeznaczeniu majątku po likwidacji przez podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia
 17. Sprawy różne i wolne wnioski
 18. Zamknięcie obrad. 

 

 

  Zarząd Stowarzyszenia Tyskie Lwy