W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK

MINI HOKEJ I, II– 2019 / 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1). W sezonie 2019 / 2020, do udziału w sprawdzianach w kategorii MINI HOKEJ, uprawnieni są zawodnicy i zawodniczki z rocznika 2011, 2012, 2013 oraz młodsi (obowiązuje podział na kategorię I oraz kategorię II).

 

2). W sezonie 2019 / 2020, w sprawdzianach uczestniczą:

 

W kategorii I (2011, 2012):

                    

1. JKH GKS JASTRZĘBIE      GR. A
2. MUKS NAPRZÓD JANÓW  GR. B
3. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC    GR. A
4. MOSM TYCHY      GR. B
5. GKS FS KATOWICE        GR. A
6. MUKS ORLIK OPOLE    GR. B
7. KH POLONIA BYTOM   GR. A
8. MUKS WTH WROCŁAW    GR. B

 

W kategorii II (2012, 2013 i młodsi):

 

1. MUKS NAPRZÓD JANÓW       GR. A
2. MOSM TYCHY     GR. B
3. JKH GKS JASTRZĘBIE   GR. A
4. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC GR. B
5. KH POLONIA BYTOM  GR. A
6. UKH UNIA OŚWIĘCIM GR. B
7. RTH ZRYW RUDA ŚLĄSKA GR. A
8. KS LUCE CIESZYN  GR. B

 

3). Sprawdziany w sezonie 2019 / 2020, odbywają się wg wytycznych:

 

− Utrzymanie systemu rozgrywania sprawdzianów, dopasowanych kategoriami wiekowymi oraz poziomem sportowym, celem wyeliminowania bardzo wysokich wyników.

− Sprawdziany odbywają się w dwóch etapach, w systemie turniejowym, wg ustalonego podziału na grupy.

− Etap 1 ma na celu sklasyfikowanie drużyn rywalizujących w grupach A i B (po 4 zespoły), do gry w etapie 2, w grupach C (tzw. mocniejszej) oraz grupie D (tzw. słabszej) - po 4 zespoły.

− Klasyfikowanie zespołów odbywa się wg punktacji: 3 pkt – za zwycięstwo, 1 pkt – za remis. (przy równej ilości pkt, decydują bezpośrednie wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami)

− W sprawdzianie musi występować 12 zawodników + minimum 1 bramkarz (w przypadku jego kontuzji zawodnik z pola przebiera się w strój bramkarza (wg przepisów) celem kontynuowania gry.

− W sprawdzianie może uczestniczyć nieograniczona ilość zawodników / zawodniczek zagranicznych, w rozumieniu definicji z Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego. − Sprawdzian odbywa się na dystansie 18 minut: 3 × 6 zmian po 60 sekund dla kategorii II (młodszej) oraz 3 × 8 zmian po 45 sekund dla kategorii I (starszej).

− W kategorii II (młodszej), sprawdzian odbywa się 4 na 4 zawodników, a w kategorii I (starszej), sprawdzian odbywa się 3 na 3 zawodników.

− Sprawdziany odbywają się na zmniejszonych polach gry (w tzw. tercjach).

− Obowiązują bramki pełnowymiarowe oraz lekki krążek (niebieski).

− Obowiązuje zakaz gry ciałem.

− Formacje muszą być oznaczone kolorami np. I formacja – kolor czerwony, II formacja – kolor niebieski, III formacja – kolor zielony, IV formacja – kolor żółty lub numerami np. (5, 6, 7, 8), (11, 12, 13, 14) itp.

− Zmiany formacji (lotne) na sygnał – zawodnik wchodzi na pole gry po sygnale nie czekając, aż zjadą koledzy z poprzedniej formacji.

− Po zamrożeniu krążka przez bramkarza lub zdobyciu bramki, drużyna atakująca ma obowiązek natychmiastowego wycofywania się na swoją połowę, celem umożliwienia rozpoczęcia gry przeciwnikowi. Drużyna tracąca gola, rozpoczyna grę od własnej bramki podaniem od bramkarza.

− W przypadku faulu sędzia nakłada karę nie używając gwizdka. Zawodnik, który dopuścił się przewinienia ma obowiązek opuścić taflę (bez udziału w grze), do końca zmiany formacji. Sędzia może usunąć maksymalnie po 1 zawodniku z każdej drużyny. Minimalny stan na polu gry – w kategorii I: 2 na 2, w kategorii II: 3 na 3.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§ 1.

Organizatorem poszczególnych sprawdzianów są Kluby, które pełnią funkcję gospodarza zawodów. Gospodarz zawodów zobowiązany jest zapewnić dyplomowaną pielęgniarkę lub ratownika medycznego, którzy przed zawodami powinni wpisać się do protokołu zawodów, opatrując swój podpis pieczątką imienną.

 

§ 2.

W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w hokeja na lodzie PZHL oraz regulaminy i postanowienia wydane przez PZHL i SZHL.

 

§ 3.

W kategorii MIN HOKEJ poszczególny sprawdzian (mecz) prowadzi jeden sędzia lodowy oraz sekretarz. Sędzia czasowy równocześnie obsługuje wszystkie toczące się w tercjach lodowiska sprawdziany (mecze).

 

§ 4.

1). W sprawdzianach uczestniczą zawodnicy potwierdzeni, przez Wydział Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie.

2). Każdy klub jest odpowiedzialny za potwierdzenie do gry swoich zawodników.

3). Imienne listy zawodników będą weryfikowane przez WGiD SZHL zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany do klubów po zatwierdzeniu regulaminu rozgrywek przez Zarząd SZHL i wniesieniu opłat zgodnie z taryfikatorem PZHL.

4). Do zatwierdzenia list przez WGiD SZHL w kategorii MINI HOKEJ, należy dołączyć deklaracje zgodnie z komunikatem WGiD PZHL.

 

§ 5.

1). Zawodnik, który bierze udział w sprawdzianie, musi posiadać aktualne badania wpisane do książeczki zdrowia zawodnika przez lekarza oraz aktualną licencję zawodniczą. Wpis lekarza musi być czytelny. Książeczka zdrowia musi mieć wklejone aktualne zdjęcie zawodnika. Okres ważności badania lekarskiego wynosi 12 miesięcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019 r. Dz. U. Poz. 395. 2). Przed każdym sprawdzianem sędzia główny zawodów ma obowiązek sprawdzić książeczki zdrowia sportowca oraz licencje zawodnicze i trenerskie.

 

§ 6.

Zawodnik niewpisany do zestawienia drużyny nie może brać udziału w sprawdzianie.

 

§ 7.

Gospodarz jest zobowiązany do udostępnienia szatni, które spełniają wymogi przepisów gry hokeja na lodzie – gościom oraz sędziom zawodów.

 

§ 8.

 

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd SZHL.