W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

Regulamin

Regulamin rozgrywek Minihokeja - sezon 2017/2018

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N

PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW GRUP MINI-HOKEJA

SEZON 2017/2018 LIGA ŚLĄSKA

 

Mini-hokej kategoria rocznik 2009-2010 chłopcy i dziewczynki.

 

 

1.         MOSM TYCHY I

2.         MOSM TYCHY II

3.         UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC I

4.         UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC II

5.         JKH GKS JASTRZĘBIE

6.         MUKS NAPRZÓD JANÓW

7.         KS LUCE CIESZYN

8.         RTH ZRYW / HK TAURON GKS

9.         MUKS ORLIK OPOLE

10.       MUKS WTH WROCŁAW

11.       TMH POLONIA BYTOM

 

 

 

Mini-hokej kategoria 2010 i młodsi chłopcy i dziewczynki.

 

1.         MOSM TYCHY

2.         JKH GKS JASTRZĘBIE

3.         TMH POLONIA BYTOM

4.         HK TAURON GKS K - CE

5.         KS LUCE CIESZYN

6.         UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

7.         MUKS NAPRZÓD JANÓW

 

 

 

1.         Do każdego mini  meczu można zgłosić: maksymalnie - 16 zawodników + 2 bramkarzy; minimalnie - 12 zawodników + 2 bramkarzy. Składów formacji nie można zmieniać w czasie meczu. Można zmienić przed kolejnym meczem, ale wówczas należy podać pisemnie do sędziów nowy, czytelnie wypełniony formularz (nieczytelny formularz sędzia ma prawo odrzucić, wówczas należy uczestniczyć w meczu na podstawie poprzedniego składu formacji).

2.         Grają trzy (cztery) formacje oznaczone kolorami (oznaczenia formacji we własnym zakresie) I FORMACJA – kolor czerwony; II FORMACJA – kolor niebieski; III FORMACJA – kolor zielony; IV FORMACJA – kolor żółty;  – oznakowanie musi być widoczne dla sędziego  – czas gry jednej formacji wynosi 60 sekund. Zmiana formacji następuje bez zatrzymania – zmiany lotne.

- Mecz odbywa się na zmniejszonych polach, 4 na 4 zawodników;

- Mecz w kategorii 2009 – 2010 trwa 18 minut  zmian, czas gry formacji 60 sek. –             zmiany lotne na sygnał dla obu tafli.

- Mecz dla kategorii 2010 i młodsi trwa 15 min grupa A, czas gry formacji 60 sek. –  zmiany lotne na sygnał  dla obu tafli.

- Drużyny grupy B grają swoje mecze po 12 minut „każdy z każdym „ mecz i    rewanż oraz rzuty karne zgodnie z regulaminem.

 

Po rozegraniu I rundy zostaną zmienione  drużyny w grupach na spotkaniu trenerów.

Grupy zostaną podzielone ze względu na poziom sportowy drużyn.

 

- Obowiązuje lekki krążek i bramki pełnowymiarowe.

- Obowiązuje zakaz gry ciałem.

- Po każdym meczu w kategorii 2010 i młodsi zawodnicy wykonują rzuty karne (na        przemian) – punktuje 12 zawodników;

Udział w rozgrywkach biorą zawodnicy rocznik 2009 i 2010  oraz kategoria druga zawodnicy rocznika 2010 i młodsi

1.         Zawodnicy z rocznika 2010 mogą występować tylko w jednej kategorii rozgrywkowej.

2.         W rozgrywkach  sezonu 2017/2018 będzie brało udział 18 drużyn z 10 klubów.

3.         Drużyny rozgrywają mini mecze system turniejowym w których gra się „każdy z każdym” – kategoria 2009 – 2010.

 

4.         W kategorii 2010 i młodsi w grupie B – trzy drużynowej mecze rozgrywane będą w sposób następujący: Drużyny grupy B grają swoje mecze po 12 minut „każdy z każdym „ mecz i rewanż oraz rzuty karne zgodnie z regulaminem.

 

5.         Zmiana formacji następuje na sygnał zegarowy (dźwięk ze stolika sędziów funkcyjnych) „formacja następna może wejść na boisko” - zacząć walczyć o krążek – po opuszczeniu przez ostatniego zawodnika „boiska”. Wcześniejsze wejście skutkuje nałożeniem kary, która  = faul na pierwszego wchodzącego. (za opuszczenie ostatniego zawodnika uważa się zejście zawodnika do strefy swojej ławki – boksu).

6.         W przypadku kontuzji zawodnika lub innej konieczności zatrzymania gry,  sędzia gwizdkiem zatrzymuje grę gdzie zaszła konieczność i w tym momencie czas gry zatrzymany jest na obu boiskach do chwili wyjaśnienia całej sytuacji. Wznowienie następuje na obu boiskach jednocześnie od środka  boiska.

7.         Mini mecz rozpoczyna się wznowieniem.

8.         W czasie trwania mini meczu nie ma wznowień – wyjątek stanowi pkt 11.

9.         Po zdobyciu bramki, drużyna zdobywająca bramkę wycofuje się natychmiast na swoją połowę, natomiast drużyna która ją straciła, rozpoczyna od własnej bramki podaniem od bramkarza.

10.       W czasie mini meczu można zastąpić zawodnika w danej formacji rezerwowym przypisanym do danej formacji – należy wcześniej zgłosić to sędziemu stolikowemu – sekretarzowi.

11.       W przypadku faulu, sędzia nakłada karę - nie używając gwizdka - do końca zmiany na zawodnika faulującego, który musi opuścić taflę jak najszybciej i bez udziału w grze.

12.       Nie ma dogrywki.

13.       Organizator turnieju zapewnia wodę mineralną wszystkim drużynom.

14.       Organizator turnieju prześle na adres:  dpiorun@szhl.com.pl  zbiorcze wyniki, a protokoły i oryginał zestawiania wyników dostarczy do WGiD SZHL w ciągu 3 dni od zakończenia turnieju.

15.       Zawodnicy uczestniczący w lidze muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz legitymacje szkolne.

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§ 1.

Organizatorem poszczególnych spotkań są Kluby, które pełnią rolę gospodarza zawodów. Gospodarz zawodów zobowiązany jest zapewnić dyplomowaną pielęgniarkę lub ratownika medycznego, którzy przed zawodami powinni wpisać się do protokołu zawodów, opatrując swój podpis pieczątką imienną. W przypadku braku zabezpieczenia medycznego, sędziowie odczekują 15 minut, po tym czasie kończą zawody. Czas oczekiwania może być dłuższy niż 15 minut, jeżeli drużyna przyjezdna wyrazi zgodę.

§ 2.

W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w hokeja na lodzie PZHL oraz regulaminy i postanowienia wydane przez PZHL i SZHL.

§ 3.

Kategorie mini-hokeja sędziuje jeden sędzia lodowy i jeden sędzia sekretarz na jednej tercji oraz sędzia czasu /czas gry jednej formacji 60/.

§ 4.

Obsadę sędziowską na mecze wykonują Referaty Obsad Kolegium Sędziowskiego Okręgów na terenie, których rozgrywane są zawody.

§ 5.

Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego (koszulka minimum 80% koloru jasnego), a drużyna gości koloru ciemnego (koszulka minimum 80% koloru ciemnego)

§ 6.

Klub,  który wycofa drużynę po ogłoszeniu terminarza rozgrywek jest zobowiązany zapłacić

karę pieniężną zgodnie z taryfikatorem PZHL.

§ 7.

1.         W rozgrywkach uczestniczą zawodnicy potwierdzeni, przez WGiD SZHL.

2.         Każdy klub jest odpowiedzialny za potwierdzenie do gry swoich zawodników.

3.         regulaminu rozgrywek przez Zarząd SZHL i wniesieniu opłat zgodnie z taryfikatorem PZHL.

4.         Do zatwierdzenia list przez WGiD SZHL w kategorii mini-hokeja należy dołączyć załącznik nr 5 RWS /do pobrania na stronie PZHL/

 

§ 8.

1.         Zawodnik, który bierze udział w spotkaniu  musi posiadać aktualne badania lekarskie i legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Zawodnicy urodzeni w 2010 roku i starsi mogą mieć już licencje zawodnicze.

§ 9.

Zawodnik nie wpisany do zestawienia drużyny nie może brać udziału w grze.

 

§ 10.

Gospodarz zawodów powiadamia mailem drużyny gości oraz obsadę sędziowską  oraz WGiD SZHL  o miejscu i godzinie spotkania najpóźniej 7 dni przed terminem meczu.         W przypadku niedotrzymania tego obowiązku na klub nakłada się karę regulaminową zgodnie z taryfikatorem opłat PZHL (50%), a referat obsady nie wyznacza sędziów.

 

§ 11.

1.         W soboty oraz dni wolne nie wcześniej niż o godz. 9.00 i nie później niż o 15.00.

2.         Za zgodą drużyn przeciwnych  godzina sprawdzianu może być zmieniona (należy powiadomić WGiD SZHL).

§ 12.

1          Gospodarz jest zobowiązany do udostępnienia szatni, które spełniają wymogi przepisów gry hokeja na lodzie - gościom oraz sędziom zawodów

§ 13.

1.         SZHL dopuszcza możliwość zmiany gospodarza sprawdzianu, zachowując przepisy Regulaminu PZHL.

2.         Spotkanie może być rozegrane przed terminem po uzgodnieniu przez zainteresowane kluby i uzyskaniu zgody od WGiD SZHL i spełnieniu wymogów §10.

3.         Przesunięcie spotkań po terminie wyznaczonym przez WGiD SZHL jest niedozwolone.

4.         Zgodnie z uchwałą Zarządu SZHL za przełożenie sprawdzianu po wyznaczonym terminie należy uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł.

§ 14.

1.         Każde nierozegrane spotkanie będzie przedmiotem postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez WGiD SZHL. W przypadku ustalenia winnych mecz zostanie zweryfikowany jako walkower na niekorzyść drużyny, która spowodowała niedotrzymanie terminu.

2.         Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn spotkanie nie dojdzie do skutku lub zostanie przerwane i niedo¬kończone wówczas WGiD SZHL podejmie stosowną decyzję.

3.         W przypadku odwołania sprawdzianu gospodarz zawodów jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich sędziów wyznaczonych na obsadzie na ten mecz. W przypadku niepowiadomienia gospodarz zawodów ponosi koszty poniesione przez sędziego, który stawił się na obiekcie sportowym do wykonania swoich obowiązków.

 

§ 15.

1.         Na żądanie kierownika drużyny Sędzia Główny zobowiązany jest skontrolować tożsamość zawodników każdej drużyny na podstawie licencji zawodniczej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawodnika

2.         Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników można zgłaszać tylko bezpośrednio po zakończeniu mini meczu.

3.         Żądanie nieuzasadnione skutkować będzie karą wynikającą z przepisów gry.

§ 16.

1.         Wszystkie kary pieniężne nałożone przez WGiD SZHL należy wpłacić w terminie 14 dni od daty wydania decyzji na konto SZHL.

2.         Kluby odpowiedzialne są za terminową zapłatę kar za swoich zawodników, działaczy i trenerów.

 

3.         Brak potwierdzenia wpłaty powoduje zawieszenie uprawnień do gry ukaranego zawodnika.

 

§ 17.

1.         Instancją odwoławczą od orzeczeń WGiD jest WGiD PZHL.

2.         Odwołanie należy złożyć w terminie do 7 dni po ogłoszeniu orzeczenia przez WGiD SZHL.

3.         Klub wnoszący protest zobowiązany jest wpłacić  kaucje w wysokości 200,00 zł

SŁOWNIE: dwieście  złotych.

4.         Do czasu wpłacenia kaucji protest nie będzie rozpatrywany.

5.         Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu protestu.

 

§ 18.

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd SZHL.