W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały zarządu

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy Nr 1/10/2011

 

z dnia 31 października 2011 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2011

oraz zasad opłacania składki członkowskiej

 

§1

 

Działając na podstawie § 21 ust.3 Statutu Stowarzyszenia ustala się następującą wysokość składki członkowskiej na rok 2011:

Składka członkowska podstawowa wynosi 50 zł

Członkowie Stowarzyszenia mogą opłacać składkę w wyższej wysokości.

 

§2

 

1. Składkę członkowską można opłacać

w okresie miesięcznym, do 15 dnia miesiąca, za dany miesiąc, płatne z góry,

w okresie kwartalnym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, za kwartał, jako trzykrotność składki miesięcznej, płatne z góry.

wpłacający oznaczają okres za jaki dokonują płatności

 

2. Pierwsza składka członkowska dla członków założycieli w roku 2011powinna być opłacona za miesiąc listopad do dnia 15.11.2011.

 

3. Osoby wstępujące do Stowarzyszenia po dniu 31.10.2011, opłacają składkę liczoną od daty Uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, za dany miesiąc, płacąc najpóźniej do końca miesiąca.

 

4. Członkowie Stowarzyszenia: prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, małżonkowie, opłacają każdy składkę w wysokości 50% składki członkowskiej podstawowej.

 

5. Zwolnienie i obniżenie składki w stosunku do konkretnych osób może zostać dokonane

wyłącznie uchwałą zarządu.

§3

 

Składki członkowskie należy opłacać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia

o numerze: 63 1050 1399 1000 0023 5831 0965

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tychy, 31.10.2011.

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy Nr 2/10/2011

 

z dnia 31 października 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia członków założycieli w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia

 

§1

 

Działając na podstawie § 18 oraz § 46 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia Tyskie Lwy,

członków założycieli stowarzyszenia.

Lista imienna przyjętych członków stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu stowarzyszenia Tyskie Lwy nr 2/10/2011r. z dnia 31.10.2011r.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Tychy, 31.10.2011.


 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy Nr 3/11/2011

 

z dnia 30 listopada 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia członków założycieli w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia oraz w sprawie przyjęcia nowych członków w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia

 

§1

Działając na podstawie § 18 oraz § 46 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia Tyskie Lwy, członków założycieli stowarzyszenia.

Lista imienna przyjętych członków stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu stowarzyszenia Tyskie Lwy nr 3/11/2011r. z dnia 30.11.2011r.

 

§2

 

Działając na podstawie § 18 oraz § 46 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia Tyskie Lwy, nowych członków stowarzyszenia.

Lista imienna przyjętych nowych członków stanowi załącznik nr 2 do uchwały Zarządu stowarzyszenia Tyskie Lwy nr 3/11/2011r. z dnia 30.11.2011r.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Tychy, 30.11.2011.

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy Nr 4/12/2011

 

z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia członków założycieli w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia oraz w sprawie przyjęcia nowych członków w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia

 

§1

 

Działając na podstawie § 18 oraz § 46 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia Tyskie Lwy, członków założycieli stowarzyszenia. Lista imienna przyjętych członków stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu stowarzyszenia Tyskie Lwy nr 4/12/2011r. z dnia 30.12.2011r.

 

§2

 

Działając na podstawie § 18 oraz § 46 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia Tyskie Lwy, nowych członków stowarzyszenia. Lista imienna przyjętych nowych członków stanowi załącznik nr 2 do uchwały Zarządu stowarzyszenia Tyskie Lwy nr 4/11/2012r. z dnia 30.12.2011r.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tychy, 30.12.2011.

 

 

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy Nr 5/12/2011

 

z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia Planu Działań Zarządu Stowarzyszenia na rok 2012

 

§1

 

Działając na podstawie § 46 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu Planu Działań Zarządu Stowarzyszenia na rok 2012.

 

Plan Działania Zarządu Stowarzyszenia na rok 2012 stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu stowarzyszenia Tyskie Lwy nr 5/12/2011r. z dnia 30.12.2011r.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Tychy, 30.12.2011.

 


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy Nr 6/12/2011

 

z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia

 

§1

 

Działając na podstawie § 46 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Zarządu stowarzyszenia Tyskie Lwy nr 6/12/2011r. z dnia 30.12.2011r.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Tychy, 30.12.2011.

 


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy Nr 7/12/2011

 

z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

 

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2012 oraz zasad opłacania składki członkowskiej

 

§1

 

Działając na podstawie § 21 ust.3 Statutu Stowarzyszenia ustala się następującą wysokość

 

składki członkowskiej na rok 2012:

 

1. Składka członkowska podstawowa wynosi 50 zł
 
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą opłacać składkę w wyższej wysokości.

 

§2

 

3. Składkę członkowską można opłacać:

b) w okresie kwartalnym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, za kwartał, jako trzykrotność składki miesięcznej, płatne z góry.

c) wpłacający oznaczają okres za jaki dokonują płatności

 

3. Osoby wstępujące do Stowarzyszenia opłacają składkęliczoną od daty Uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, za dany miesiąc, płacąc najpóźniej do końca miesiąca.

 

4. Członkowie Stowarzyszenia: prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, małżonkowie, opłacają każdy składkę w wysokości 50% składki członkowskiej podstawowej.

 

5. Zwolnienie i obniżenie składki w stosunku do konkretnych osób może zostać dokonane wyłącznie Uchwałą Zarządu.

 

§3

 

Składki członkowskie należy opłacać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia o numerze: 63 1050 1399 1000 0023 5831 0965

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Tychy, 30.12.2011.

 

 

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy Nr 1/01/2012

 

z dnia 20 stycznia 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia nowych członków w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia

 

§1

 

Działając na podstawie § 18 oraz § 46 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia Tyskie Lwy, nowych członków stowarzyszenia.

 

Lista imienna przyjętych nowych członków stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu stowarzyszenia Tyskie Lwy nr 1/01/2012r. z dnia 20.01.2012r.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Tychy, 20.01.2012.

 

 

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy Nr 2 /01/2012

 

z dnia 20 stycznia 2012 r.

 

w sprawie przystąpienia stowarzyszenia Tyskie Lwy do Programu „ 1% dla Twojej szkoły/świetlicy/klubu/parafii ” w roku 2012

 

§1

 

Działając na podstawie § 46 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przystąpieniu do Programu „ 1% dla Twojej szkoły/świetlicy/klubu/parafii”w roku 2012, prowadzonego i organizowanego przez PUKKS Chrzciciel Tychy z siedzibą w Tychach

przy ulicy Kopernika 5.

Treść Porozumienia, umowy i regulaminu stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu stowarzyszenia Tyskie Lwy nr 2/01/2012r. z dnia 20.01.2012r.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Tychy, 20.01.2012

 


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy Nr 3 /01/2012

 

z dnia 20 stycznia 2012 r.

 

w sprawie sposobu dystrybucji i w sprawie ustalenia ceny kalendarzy stowarzyszenia na rok 2012

 

§1

 

Działając na podstawie § 46 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o cenie i sposobie dystrybucji kalendarzy stowarzyszenia na rok 2012

 

§2

 

Członkowie stowarzyszenia otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz kalendarza. Każdy kolejny egzemplarz nabyty przez członka stowarzyszenia kosztuje 6 złotych.

Należna kwota może być wpłacona przelewem na konto stowarzyszenia lub gotówką.

 

§3

 

Osoby niebędące członkami stowarzyszenia nabywać mogąkalendarz stowarzyszenia w cenie 6 złotych za jeden egzemplarz. Należna kwota może być wpłacona przelewem na konto stowarzyszenia lub gotówką.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tychy, 20.01.2012


 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tyskie Lwy Nr 4/02/2012

 

z dnia 25 lutego 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia nowych członków w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia

 

§1

 

Działając na podstawie § 18 oraz § 46 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia Tyskie Lwy, nowych członków stowarzyszenia.

Lista imienna przyjętych nowych członków stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu stowarzyszenia Tyskie Lwy nr 4/02/2012r. z dnia 25.02.2012r.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tychy, 25.02.2012.